Category: HIV

HIV/AIDS LÀ GÌ?

Posted on April 17, 2018  in HIV

HIV là một khái niệm đã được nhiều người biết đến, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bí ẩn về nó trong cộng đồng. Vậy